photo_one
obrazek

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców należy dokonać na konto:
nr : 32 1090 1362 0000 0001 2194 0246
z dopiskiem - na rzecz Rady Rodziców dot. syna/córki ..kl.. PSM I st./PSM II st./OSM II st.
Za każdą wpłatę wszystkim wpłacającym bardzo dziękujemy!
Pamiętajmy ! Rada Rodziców działa dla dobra szkoły i uczniów !

kontakt
rada.rodzicow@zsm.poznan.pl

Do pobrania:
Regulamin RR
Preliminarz wydatków w roku szkolnych 2016/2017 RR

SKŁAD RARDY RODZICÓW:

Przewodnicząca: Jolanta Nurek
Wiceprzewodnicząca: Agnieszka Świdzińska
Skarbnik: Marzenna Borna
Sekretarz:Izabela Dejwor-Borowiak

Członkowie Rady:
Dorota Siudowska
Natalia Czemplik
Daniela Świątek-Dominikowska


Komisja Rewizyjna
Agata Czarnywojtek
Karolina Olek-Hrab
Sławomir Jezierski