photo_one
TERMINARZ
Kandydaci składają komplet dokumentów od 10 marca do 11 maja 2018 roku do godz. 14:00
Przyjmowane będą tylko komplety dokumentów z wszystkimi załącznikami podanymi na kwestionariuszach dostępnych poniżej.

DO POBRANIA:

KWESTIONARIUSZE I st.
do rozpakowania pliku potrzebny jest program np. 7-Zip
KWESTIONARIUSZ II st
KWESTIONARIUSZ PSP
KWESTIONARIUSZ OSM

Stowarzyszenie Muzyczne VIVIDUS organizuje KURSY PRZYGOTOWAWCZE do egzaminów wstępnych do szkół muzycznych I i II st.
Termin: 14.04, 21.04, 28.04, 12.05, 19.05. 2018r. Zapisy telefonicznie od 10 marca 61 8666-129
Cały kurs obejmuje 5 spotkań po 1,5 godziny zegarowej - koszt 200 zł, płatne w kasie Stowarzyszenia lub na konto: 02 1020 4027 0000 1902 0380 6718 w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem kurs

DRZWI OTWARTE: 10 marca i 14 kwietnia 2018
PSM I st godz. 11:00
PSM II st. godz. 12:00
PSP godz. 13:00
EGZAMINY WSTĘPNE:
PSM I st 26 maja 2018 - egzamin z wybranej specjalności
PSM I st cykl 4-letni 21 maja 2018 - test muzyczny pisemny
PSM I st cykl 6-letni 22 i 23 maja 2018 - test muzyczny pisemny
PSM II st. 25 maja 2018
PSP 25 maja 2018
OSM II st. 26 maja 2018