RADA RODZICÓW


Wpłaty na rzecz Rady Rodziców należy dokonać na konto:
nr : 32 1090 1362 0000 0001 2194 0246
z dopiskiem - na rzecz Rady Rodziców dot. syna/córki ..kl.. PSM I st./PSM II st./OSM II st.
Sugerowana składka 15 zł. na miesiąc, 150 zł. rocznie.


Za każdą wpłatę wszystkim wpłacającym bardzo dziękujemy!
Pamiętajmy ! Rada Rodziców działa dla dobra szkoły i uczniów !


kontakt
rada.rodzicow@zsm.poznan.pl

Do pobrania:
Regulamin RR _ 31.10.2017
Preliminarz wydatków w roku szkolnych 2020/2021

SKŁAD RADY RODZICÓW 2021/2022:
Przewodniczący Piotr Łopiński
Wiceprzewodnicząca Anna Dudziak
Sekretarz Jacek Ostrykiewicz
Skarbnik Mateusz Cofta

Komisja Rewizyjna:
Joalnta Korczak - przewodnicząca
Aleksandra Hałas
Karolina Lewandowska-Sanigórska

Członkowie:
Justyna Grześkowiak
Agnieszka Pakulska
Michał Nabzdyk