Rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Kurpińskiego w ZSM w Poznaniu


Aktualizacja: 06.09.2021

EGZAMIN WSTĘPNY do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. odbędzie się 20 maja 2022 roku
DRZWI OTWARTE: 5 marca oraz 9 kwietnia 2022 rokuBADANIA UZDOLNIEŃ MUZYCZNYCH
Celem postępowania rekrutacyjnego jest określenie uzdolnień muzycznych oraz przydatności kandydata do gry na określonym instrumencie w indywidualnym kontakcie dziecka z komisją złożoną z nauczycieli specjalistów poszczególnych dyscyplin muzycznych. Sprawdzian przydatności kandydata polega na sprawdzeniu jego warunków fizycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
Przebieg badania indywidualnego do cyklu 4-letniego i 6-letniego (wg filmu instruktażowego)
1. Zaśpiewanie przez kandydata dowolnie przygotowanej piosenki
2. Powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków zagranych na fortepianie
3. Powtarzanie głosem dwóch i trzech kolejnych dźwięków zagranych przez nauczyciela
4. Określenie, który z dwóch zagranych po kolei dźwięków jest dźwiękiem brzmiącym wyżej
5. Rozpoznanie, czy nauczyciel gra jeden, czy więcej dźwięków jednocześnie
6. Określenie czy zagrany akord jest smutny czy wesoły oraz zaśpiewanie jednego z dźwięków składowych zagranego akordu
7. Zaśpiewanie popularnej piosenki od różnych dźwięków wskazanych przez nauczyciela
8. Powtórzenie wyklaskanego przez nauczyciela rytmu
9. Powtarzanie ruchów ciała
10. Przydatność do gry na wybranym instrumencie

UWAGA! Na koniec spotkania kandydat może zaprezentować posiadane umiejętności gry na instrumencie, w formie maksymalnie dwóch krótkich utworów. Punktacja za grę będzie podana jako dodatkowa (nie będzie składową częścią punktacji rekrutacyjnej). Badanie uzdolnień muzycznych kandydatów będzie dostosowane do wieku kandydata. O SZKOLE W SKRÓCIE: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Kurpińskiego w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu umuzykalnia dzieci i młodzież, wychowuje do czynnego korzystania z dóbr kultury, przygotowuje do dalszej edukacji muzycznej. Jest JEDYNĄ w Poznaniu szkołą muzyczną rekrutującą dzieci i młodzież z różnych roczników, co oznacza, że kandydatami do nauki mogą być uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej i najstarsi przedszkolacy. Zajęcia w szkole odbywają się po południu i dotyczą wyłącznie kształcenia muzycznego, które realizowane jest indywidualnie w zakresie nauki gry na instrumentach oraz w grupach, w zakresie zajęć umuzykalniających i teorii muzyki. Dzieci i młodzież PSM I st. im. K. Kurpińskiego kształcą się w dwóch cyklach nauczania: sześcioletnim (C6) i czteroletnim (C4).

CYKL SZEŚCIOLETNI obejmuje naukę na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa (szkoła nie zapewnia instrumentu), flet, obój, klarnet, fagot, trąbka, róg, puzon, perkusja.

CYKL CZTEROLETNI obejmuje naukę na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa (szkoła nie zapewnia instrumentu), flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, róg, puzon, tuba, perkusja

Prezentacja Drzwi Otwarte do PSM I st. '2021: klik

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który przedstawia zestaw przykładowych zadań, z którymi mierzą się kandydaci do sześcioletniego cyklu kształcenia w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Karola Kurpińskiego. Kandydaci do cyklu czteroletniego i do wyższych klas PSM I st. podlegają podobnym (nieco trudniejszym) badaniom.